Projektitoiminta

Olemme monipuolisesti mukana erilaisessa hanketoiminnassa. Tällä hetkellä on meneillään muun muassa seuraavat hankkeet/projektit:

  • Mustajoen meritaimenen kotiuttamissuunnitelman tarkoituksena on suorittaa meritaimenen kotiutusistutuksia Summa-, Vehka- ja Vaalimaanjokeen. Kotiutusistutukset toteutetaan mäti-istutuksilla, vk-poikasten istutuksilla, kesänvanhojen poikasten istutuksilla ja yksivuotiaiden poikasten istutuksilla.
  • Nuorisotoiminnan tarkoituksena on tutustuttaa lapsia ja nuoria kalojen ja kalastuksen maailmaan. Olemme esimerkiksi mukana erilaisissa tapahtumissa, teemme neuvontakäyntejä kouluissa ja järjestämme kalastustapahtumia lapsille.
  • Kalastuksenvalvojakoulutuksen tavoitteena on saada alueelle lisää ammattitaitoisia valvojia. Järjestämme koulutuksia yhteistyössä Kalatalouden Keskusliiton (KKL) kanssa.

 

Aikaisempia projekteja:

  • Euroopan meri- ja kalatalousrahaston rahoittama Viestikapula-hanke toteutettiin 24.11.2021 – 31.08.2022. Hankkeen tarkoituksena oli kehittää liiton viestintää, markkinointia ja tunnettavuutta. Hankkeen aikana oltiin mm. esillä erilaisissa tapahtumissa, tehtiin osakaskunnille ja vesienomistajille suunnattu kysely, laitettiin nettisivujen uusiminen työn alle ja uudistettiin Liiton logo. Hankkeen avulla luotiin hyvä pohja jatkossa tapahtuvalle viestinnälle ja tiedotukselle.