Itämeri-kylä ja Itämeri-kylä Pop Up


Kotkan Meripäivien yhtenä tapahtumakohteena on ollut Itämeri-kylä. Se koostuu usean eri toimijan yhteistyöstä ja fokuksessa on meidän kaikkien yhteinen Itämeri ja sen hyvinvointi.

2023

Vuonna 2023 Itämeri-kylä siirtyi osaksi Lasten Meripäiviä ja pisteemme sijaitsivat Yhteisötalo Messissä. Toimijat jakautuivat nyt eri huoneisiin ja me sijoituimme samaan tilaan Kotkan kaupungin ympäristöpalveluiden ja Kymenlaakson Jätteen kanssa. Tapahtuman luonteen vuoksi pisteellämme oli tällä kertaa vain kalojen väritystä, joka olikin erittäin suosittua.

Itämeri-kylän toimijoita vuonna 2023 olivat meidän lisäksemme Meriturvallisuuden ja -liikenteen tutkimuskeskus MeriKotka, Kotkan kaupungin ympäristöpalvelut, Kymenlaakson Jäte Oy, Kymen Vesi Oy  ja Luontokoulu Haili.

2022

Kesällä 2022 pisteessämme sai värittää kaloja, jotka ripustettiin yhdeksi isoksi ja värikkääksi saaliiksi kalaverkkoon. Lisäksi meillä oli tarjolla kaksi kalavisaa: toisessa arvuuteltiin neljää melko tavallista kalaa, toisessa 73 Suomessa tavattua kalaa. Värittelyn ja visailun yhteydessä käytiin monia mielenkiintoisia keskusteluja ja pohdittiin kalastuksellisia keinoja Itämeren hyvinvoinnin edistämiseksi.

Itämeri-kylän toimijat vuonna 2022 olivat Meriturvallisuuden ja -liikenteen tutkimuskeskus MeriKotka, Baltic Sea Action Group, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMK, Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Kotkan kaupungin ympäristöpalvelut, Kymenlaakson Jäte Oy, Kymen Vesi Oy, Luontokoulu Haili ja Metsähallituksen luontopalvelut.


Valtakunnallisena Itämeri-päivänä 25.8.2022 osallistuimme Itämeri-kylä Pop Up -tapahtumaan yhdessä muutaman muun Itämeri-kylässä olleen yhteistyökumppanin kanssa. Merikalastajain Liiton aiheena oli myös Itämeren tilanteeseen vaikuttava kestävä kalastus sekä kotimaisten kalojen käyttäminen. Aiheen mukaisesti arvuuteltiin myös tavallisia kotimaisia kaloja, joiden syömistä olisi Itämeren auttamiseksi hyvä lisätä.

Tapahtuma pidettiin Sapokassa Kotka Maretariumin edustalla ja mukana olivat Meriturvallisuuden ja -liikenteen tutkimuskeskus, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMK, Kotkan kaupungin ympäristöpalvelut, Kymen Vesi Oy, Luontokoulu Haili ja Leader Sepra.