Kalatalousalueet

Uuden kalastuslain mukaiset kalatalousalueet aloittivat toimintansa 2019. Kymen kalatalousalue kattaa Pyhtään ja Kotkan merialueen (Kaarniemeä lukuun ottamatta) ja Kymijokivarren Voikkaalle asti. Haminan-Virolahden kalatalousalueeseen kuuluvat Haminan ja Virolahden merialueet sekä Kotkasta Kaarniemen alue ja näille merialueille laskevat jokivedet.

Kalatalousalueen tehtäviä ovat alueen kalavarojen kestävän käytön ja hoidon suunnittelu, kalavarojen käyttöön liittyvä tiedottaminen, kalastuksen valvonnan järjestäminen sekä kalastuksen ja kalakantojen hoidon seurantatietojen kerääminen. Näitä tehtäviä varten kalatalousalue laatii käyttö- ja hoitosuunnitelman, jonka ELY-keskus hyväksyy. Kalatalousalue on vastuussa suunnitelman toimeenpanosta ja sen vaikutusten seurannasta. Kalatalousalue myös edistää yhtenäislupa-alueiden muodostamista vapaa-ajankalastuksen ja kaupallisen kalastuksen tarpeisiin sekä jakaa viehekalastuksesta kertyneet korvausvarat vesialueen omistajille.

0