Tapahtumat
Kalatalouden Keskusliitto haastaa Suomen koulut kalaan! / Centralförbundet för Fiskerihushållning utmanar alla Finlands skolor till fiske!

Kalatalouden Keskusliitto haastaa Suomen koulut kalaan! / Centralförbundet för Fiskerihushållning utmanar alla Finlands skolor till fiske!

Kalatalouden Keskusliiton tiedote / pressmeddelande
16.03.2023

Kalatalouden Keskusliiton järjestämässä koululuokkien kalabongauskisassa koululuokat voivat bongata itselleen kalastusvälineet tai kalastaa kala-aiheisia palkintoja netissä. Bongauskilpailun kautta Keskusliitto yhteistyökumppaneineen haluaa nostaa esille kalastusta erinomaisena harrastuksena. Viesti on selkeä – kalastus on kivaa!

Koululuokkien kalabongauskisa järjestetään 22.–26.5. Kisassa on tarkoitus pyydystää koko luokan voimin viikon aikana mahdollisimman monta eri kalalajia. Eniten lajeja kerännyt luokka voittaa jokaiselle oppilaalle kalastusvälineet. Lisäksi kaikkien osallistuneiden luokkien kesken arvotaan kalastusvälineitä!

Leikkimielisessä kisassa tyyli on miltei vapaa. Koko luokka voi käydä yhdessä kalassa tai fisuja voi narrata pienemmissä kaveriryhmissä, myös koulupäivän ulkopuolella.

Kalastaa voi myös netissä

Mikäli koululla ei ole mahdollisuutta viedä lapsia ulos ja kalastamaan, he voivat tutustua kaloihin ja kalastukseen Keskusliiton nettisivuilla. Opetusmateriaalien joukosta löytyvät ala- ja yläkouluille suunnatut sähköiset tehtävät. Pelaamalla sivuilla olevaa kalabingoa bongausviikon aikana, ja lähettämällä kuvan täytetystä bingolapusta osoitteeseen kalastus@ahven.net koululuokka on mukana kala-aiheisten palkintojen arvonnassa. Jaossa on muun muassa julisteita, pelikortteja ja muistipelejä.

Kalastus on kivaa!

Bongauskilpailun kautta Kalatalouden Keskusliitto yhteistyökumppaneineen haluaa nostaa esille kalastusta erinomaisena harrastuksena. Viesti on selkeä – kalastus on kivaa! Harrastus tarjoaa rutkasti raitista ilmaa ja suuria elämyksiä. Harrastuksen aloittamiseen riittää yksinkertainen onki ja maasta kaivetut kastemadot. Jos ja kun kalastuskärpänen iskee, tuhansien järvien maassa riittää kalastamista.

Lisätietoja:

Kalatalouden Keskusliiton kalastusbiologi Malin Lönnroth p. 040-5960 808

* * *

Koululuokkien kalabongauskisa on osa Valtakunnallista kalastuspäivää. Valtakunnallinen kalastuspäivä on koko Suomen laajuinen lapsille suunnattu tapahtuma, jonka tavoitteena on edistää monipuolista kalastusta ja kalan käyttöä sekä saada lapset ja nuoret lähtemään kalaan. Päivää rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö kalastonhoitomaksuvaroista. Päivän järjestävät yhteistyössä eduskunnan kalakerho, maa- ja metsätalousministeriö ja Kalatalouden Keskusliitto jäsenjärjestöineen. Yhteistyökumppaneina ovat Suomen 4H-liitto, Kuusamon Uistin, Finlandia Uistin, Daiwa, OPM, Abu Garcia sekä Rapala.

_____________________________________

I Centralförbundet för Fiskerihushållnings fiskbongningstävling för skolklasser kan skolorna bonga fiskeredskap till hela klassen eller fiska fina priser på nätet. Med fiskbongningstävlingen vill Centralförbundet för Fiskerihushållning tillsammans med sina samarbetsparter lyfta fram att fiske är en härlig hobby. Vårt budskap är tydligt – fiske är kul!

Skolklassernas fiskbongningstävling ordnas den 22–26.5. Tävlingen går ut på att skolklassen under veckans gång ska försöka bonga så många fiskarter som möjligt. Den klass som fått ihop flest fiskarter vinner och belönas med fiskeredskap för hela klassen. Därtill lottas det ut fiskeredskap bland alla deltagande klasser!

I den här lekfulla tävlingen är stilen så gott som fri. Hela klassen kan tillsammans gå och fiska, eller så kan eleverna i mindre grupper gå och fiska, även utanför skoltid.

Även fiske på nätet möjligt

Om skolan inte har möjligt att gå ut och fiska, kan de bekanta sig med fiskerelaterade uppgifter och spel på Centralförbundets hemsidor. Bland undervisningsmaterialet finns elektroniska uppgifter för både låg- och högstadier. Genom att spela fiskbingot som finns på nätsidan och skicka en bild på en ifylld bingolapp till adressen kalastus@ahven.net är klassen med i utlottningen av finfina fiskerelaterade priser, så som memoryspel, affischer och spelkort.

Fiske är kul!

Med fiskbongningstävlingen vill Centralförbundet för Fiskerihushållning tillsammans med sina samarbetsparter lyfta fram att fiske är en härlig hobby. Vårt budskap lyder – fiske är kul! Fiske som hobby ger mängder av frisk luft och stora upplevelser. För att komma i gång med hobbyn behövs bara ett enkelt metspö och några daggmaskar. Om och när man blir biten av fiskeflugan finns det gott om fiskevatten i de tusen sjöarnas land.

Tilläggsuppgifter:

Centralförbundet för Fiskerihushållnings fiskeribiolog Malin Lönnroth tel. 040-596 0808

* * *

Skolklassernas fiskbongningstävling ordnas som en del av den nationella fiskedagen. Den nationella fiskedagen är ett landsomfattande evenemang riktat till barn. Den nationella fiskedagen vill på ett mångsidigt sätt främja fiske och fisk som mat, samt få barn och unga intresserade av fiske. Dagen finansierias ur Jord- och skogsbruksministeriets fiskevårdsavgiftsmedel. Fiskedagen ordnas i samarbete med riksdagens fiskeklubb, Jord- och skogsbruksministeriet samt Centralförbundet för Fiskerihushållning och dess regionala medlemsförbund. Samarbetsparter är Finlands 4H, Kuusamon Uistin, Finlandia Uistin, Daiwa, OPM, Abu Garcia och Rapala.

0